Dlaczego potrzebujemy S&OP?

S&OP jest niezbędnym elementem na drodze Twojej firmy do sukcesu w XXI wieku.

Obecny rynek charakteryzuje się większym rozdrobnieniem niż kiedykolwiek wcześniej.
Wzrost globalizacji, strefa Euro, rozwijające się gospodarki i e-biznes drastycznie powiększyły rynek zbytu. Producenci zaciekle walczą, próbując dostosować się do nowych wymagań.

W konsekwencji firmy poszerzają zakres swoich działań. Ich działy operacyjne stają się coraz bardziej rozbudowane i często znajdują się w kilku miejscach, nie mając ze sobą kontaktu. A każdy z nich niezależnie dąży do tego, aby osiągnąć swój cel.
A wszyscy powinni pracować wspólnie. I tu do gry wchodzi S&OP.

Co to jest S&OP?
Jest to skuteczna strategia zarządzania, która powoduje, że wszyscy w Twojej firmie podążają w tym samym kierunku.


Stary sposób działania:
Planowanie biznesu, sprzedaży i produkcji odbywało się oddzielnie. Istniały liczne systemy liczbowe, jednostkowe i walutowe. Sprzedaż i marketing działały niezależnie od siebie, dopóki nie pojawiły się problemy w obsłudze klienta. Dział finansowy zaś pośredniczył jedynie w sporach wewnętrznych.
Co było wynikiem takiego działania? Powolna i uciążliwa praca. Nieefektywna komunikacja. Rozbieżność w dostarczanych danych. Mało klarowne prognozy sprzedaży, prowadzące do przepełnionych magazynów i spadających zysków.
S&OP

Nowy, lepszy sposób:
Wszystkie gałęzie Twojej firmy są zintegrowane, od surowców i mocy produkcyjnej, do produkcji, dystrybucji, finansów, marketingu i sprzedaży.
Działy tworzą plany wspólnie, korzystają z jednolitego systemu danych i dążą do wspólnego celu.

S&OP to proces, który pozwala Twojej firmie dostosować produkcję do popytu, poprzez taktyczne planowanie w każdym dziale przedsiębiorstwa. Firmy, które wdrażają metody S&OP, nieustannie wyprzedzają te, które stosują tradycyjne strategie zarządzania biznesem.

S&OP jest wprowadzane stopniowo i polega na przekształcaniu całej Twojej firmy. Prowadzi do przełomowych usprawnień na wielu płaszczyznach: komunikacji, efektywności, poziomu zapasów i wielkości sprzedaży.

W jaki sposób S&OP to osiąga? Skupia się na podstawowych aspektach wpływających na sukces operacyjny – popycie i podaży. Poprzez zintegrowane planowanie, S&OP równoważy je w sposób, który podnosi skuteczność i przynosi zyski. S&OP korzysta z przejrzystych, zsynchronizowanych danych w celu tworzenia prognoz sprzedaży, ograniczenia ryzyka oraz planowania na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. S&OP jest doskonałym sposobem na sukces w nowoczesnym, ciągle zmieniającym się środowisku handlowym.

Mając ponad 20-letnie doświadczenie w budowaniu zintegrowanych rozwiązań S&OP, firma Internel jest zespołem ekspertów, których potrzebujesz w swojej drużynie. Pomożemy Ci tworzyć dokładne prognozy, udoskonalić Twój łańcuch dostaw i korzystać z okazji na powstających rynkach. Nie czekaj, skontaktuj się z nami i poprowadź swoją firmę w odpowiednim kierunku.