Dlaczego eksperci S&OP firmy Internel to najlepszy wybór?

Podczas wdrażania metod planowania sprzedaży i operacji (S&OP), chciałbyś mieć zespół ekspertów godnych Twojego zaufania.

Poprowadzimy wszystkie działy Twojej firmy w jednym kierunku i zaprowadzimy Cię tam, dokąd zmierzasz.


Firmy, które wdrażają metody S&OP (Sales & Operations Planning) wyprzedzają te, które wolą tradycyjne strategie zarządzania biznesem. To właśnie, dlatego metody S&OP powinny być podstawową zasadą działania każdej firmy liczącej na sukces w biznesie, gdyż dzięki nim wszystkie gałęzie Twojej firmy będą spójne i skuteczne.

Mając ponad 20-letnie doświadczenie w budowaniu rozwiązań procesu S&OP, firma Internel jest zespołem ekspertów.
Przy pomocy naszych specjalistów od S&OP, wielu producentów CPG/FMCG już udoskonaliło swoje umiejętności planowania oraz zwiększyło sprzedaż. Pozwól nam pomóc Ci w tworzeniu precyzyjnych prognoz, optymalizacji Twojego łańcucha dostaw, szybkim reagowaniu na wyzwania i wykorzystaniu okazji na wschodzących rynkach.
CO W PRZYPADKU, GDY MOJA FIRMA JUŻ KORZYSTA Z S&OP?
Wiele firm próbowało korzystać z metod S&OP w pracy z dystrybutorami. Jednak jest to wyzwaniem nawet pomimo dużych osiągnięć sprzedażowych.
Zarządzanie procesem S&OP na wschodzących rynkach bywa wymagające. Istnieje wiele przeszkód na drodze do sukcesu: błędne rozumienie metod S&OP, brak zaufania, różnice kulturowe, niejasne cele oraz wiele innych.

To właśnie, dlatego firma Internel jest kluczowym elementem Twojego sukcesu w pracy z dystrybutorami.

Współpracując z nami dostrzeżesz największe walory naszego zespołu: staranne planowanie, dogłębną wiedzę i kilkunastoletnie doświadczenie.

Rozumiemy obie strony – Twoją i Twoich dystrybutorów, i zapewniamy, że już od początku współpracy otrzymasz od nas wszystko, co potrzebne. Z firmą Internel nie tylko dobrze poznasz S&OP, ale także staniesz się liderem wśród przedsiębiorstw stosujących te metody.


KLUCZOWE CECHY PROCESU S&OP FIRMY INTERNEL:
 • Zintegrowane plany sprzedaży, marketingu i operacji na całym świecie
 • Jednolity system do planowania operacji i prognoz sprzedaży
 • Jednakowe cele i uzgodnione działania we wszystkich gałęziach firmy
 • Planowanie średnio- i długoterminowe (od 6 do 24 miesięcy)
 • Comiesięczne planowanie oparte na rocznym planie operacyjnym z udziałem firmy Internel, jako niezależnego mediatora
 • Innowacyjne oprogramowanie do zarządzania procesem S&OP – Daisy wraz ze szkoleniem
KORZYŚCI PROCESU S&OP FIRMY INTERNEL:
 • Skuteczniejsze zarządzanie całym łańcuchem dostaw
 • Dokładne prognozy popytu na wschodzących rynkach
 • Zrównoważone popyt i podaż
 • Zmniejszony poziom zapasów w celu uwolnienia zamrożonego kapitału – z myślą o Tobie i o Twoich dystrybutorach
 • Niższe koszty operacyjne w każdej części łańcucha dostaw
 • Szybsza wymiana informacji na temat rynku
 • Krótszy czas reagowania na niestabilność rynkową, na zagrożenia i pojawiające się okazje

Przyszłość należy do firm, które zdają sobie sprawę z konieczności integracji dystrybutorów, jako osób trzecich oraz tworzenia wspólnego planu sprzedaży i operacji. Nie zostawaj w tyle. Zdobądź przewagę nad konkurencją przy pomocy ekspertów od S&OP firmy Internel. Zapraszamy do kontaktu z nami.